Çevre Politikası

Politikamız, şantiyedeki aktivitelerimizde çevreye duyarlı olmaktır. Faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkilerini en aza indirgemek ana hedeflerimiz arasındadır.

 

–          İlgili yasa ve yürütmelikleri takip etmekte,

–          Çevreyi kirletmemeye özen göstermekte

–          Atıklarını uygulamada mümkün olabildiğince az tutmaya çalışmakta

–          Çalışanlarını çevresel konularda bilgilendirmekte

–          Şirket içinde olumlu bir çevresel kültür oluşturmaya çalışmakta

–          Çevresel sorunlar tespit edilir edilmez bunları önlemek için gerekli kontrol mekanizmalarını devreye sokmakta

–          Çevresel konularla ilgili üçüncül kuruluşlardan gelen yapıcı önerileri dikkate almaktadır.